Trang chủ

Lịch thi

LỊCH KIỂM TRA 45’ HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 399

THCS CHU VĂN AN

NĂM HỌC 2014 - 2015

LỊCH KIỂM TRA 45' HỌC KÌ 1

 

KHỐI SÁNG                                          

KHỐI CHIỀU

TT

MÔN KT KHỐI 9

 

THỨ, NGÀY, THÁNG

 

TIẾT KT

TT

MÔN KT KHỐI 8

THỨ, NGÀY, THÁNG

TIẾT KT

1

TLV 1

T.14,15

24 – 09

1,2

1

TLV 1

T.11,12

BẨY

13 - 09

1,2

2

HÓA 1

T.10

BẨY

27 – 09

2

2

ANH 1

T.18

NĂM

02 - 10

3

3

LÝ 1

T.12

BA

07 – 10

4

3

SỬ

T.18

BẨY

18 - 10

2

4

ANH 1

T.13

08 - 10

4

4

HÓA 1

T.16

HAI

27 - 10

3

5

TLV 2

T.34,35

NĂM

16 – 10

1,2

5

ĐỊA

T.10

HAI

27 - 10

4

6

HÌNH

T.17

29 - 10

3

6

GDCD

T.9

BA

28 - 10

5

7

GDCD

T.9

BẨY

25 - 10

1

7

SINH

T.19

BẨY

01 - 11

2

8

HÓA 2

T.20

BẨY

01 – 11

1

8

ĐẠI 1

T.21

NĂM

06 – 11

3

9

SỬ

T.9

BẨY

01-11

2

9

TLV 2

T.35,36

NĂM

06 - 11

1,2

10

ĐỊA

T.18

HAI

03-11

4

10

VĂN

T.41

BA

11 - 11

2

11

ĐẠI 1

T.18

SÁU

07 - 11

3

11

T.11

BA

11 - 11

3

12

VĂN 1

T.49

BẨY

08 – 11

2

12

ANH 2

T.38

HAI

17 - 11

3

13

LÝ 2

T.22

SÁU

14 – 11

2

13

HÓA 2

T.25

SÁU

21 - 11

4

14

ANH 2

T.27

BA

25 - 11

5

14

HÌNH

T.25

SÁU

21 - 11

3

15

TLV 3

T.68,69

BA

25 – 11

2,3

15

TLV 3

T.55,56

SÁU

05 - 12

1,2

16

SINH

T.22

SÁU

28 – 11

4

16

ĐẠI 2

T.37

BẨY

06 - 12

2

17

ĐẠI 2

T.29

NĂM

04 - 12

3

17

T.VIỆT

T.60

HAI

09 - 12

3

18

T.VIỆT

T.75

BẨY

13 – 12

1

 

 

 

 

 

 

19

VĂN 2

T.76,77

HAI

15 – 12

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

MÔN KT KHỐI 7

 

THỨ, NGÀY, THÁNG

 

TIẾT KT

TT

MÔN KT KHỐI 6

THỨ, NGÀY, THÁNG

TIẾT KT

1

TLV 1

Sau T12

Làm bài ở nhà

 

1

TLV 1

T.17,18

BẨY

20 – 09

1,2

2

ANH 1

T.19

SÁU

10 - 10

4

2

SỐ 1

T.19

SÁU

10 - 10

1

3

HÌNH

T.16

BA

21 - 10

5

3

ANH 1

T.19

SÁU

10 - 10

4

4

TLV 2

T.31,32

NĂM

23- 10

1,2

4

T.8

SÁU

31 – 10

4

5

SINH

T.18

BẨY

25 - 10

2

5

VĂN

T.28

BA

21 - 10

5

6

GDCD

T.9

NĂM

30 - 10

2

6

GDCD

T.9

BẨY

01/11

1

7

SỬ

T.19

NĂM

06 - 11

1

7

TLV 2

T.37,38

BA

04 - 11

2,3

8

ĐẠI 1

T.22

SÁU

07 - 11

3

8

SỬ

T.10

NĂM

06 - 11

2

9

T.10

HAI

10 - 11

2

9

ĐỊA

T.11

SÁU

07 - 11

3

10

VĂN

T.42

BA

11 - 11

5

10

SINH

T.21

NĂM

13 - 11

2

11

ĐỊA

T.14

NĂM

13 - 11

4

11

T.VIỆT

T.45

HAI

17 - 11

5

12

ANH 2

T.38

SÁU

21 - 11

4

12

ANH 2

T.38

BA

18 - 11

4

13

T.VIỆT

T.46

BẨY

15 - 11

2

13

TLV 3

T.49,50

NĂM

20 - 11

4,5

14

TLV 3

T.51,52

SÁU

28 - 11

1,2

14

SỐ 2

T.39

BẨY

22 - 11

2

15

ĐẠI 2

T.35

BẨY

6 - 12

1

15

HÌNH

T.14

NĂM

27 - 11

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Lịch kiểm tra có thể bị thay đổi vì vậy giáo viên, PHHS, học sinh cần cập nhật thường xuyên

 

Không tìm thấy video nào

 

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập

Đang online: 1347
Tổng số truy cập: 2797769