Trang chủ

Hoạt động công đoàn

Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2013-2014
Ngày đăng 09/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 471

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Năm học 2013-2014

 

I/ Đặc điểm tình hình

- Trường THCS Chu Văn An thành lập tháng 8/1985, biên chế năm học 2013 - 2014:

 * Số CB GV CNV :  82  ( 66 biên chế ) ; Nữ : 65

 * Số Đảng viên      : 29 trong đó nữ: 17

 * Số đoàn viên       : 25

 * Trình độ đào tạo : + Thạc sỹ : 05 , Đại học : 68 , Cao đẳng : 09 , TC: 01

tỷ lệ đạt chuẩn :100%; vượt chuẩn: 86%

II/ Phương hướng hoạt động công đoàn năm học ( 2013 – 2014 )

- Căn cứ nhiệm vụ năm học và lịch chỉ đạo công tác Công Đoàn của Công đoàn  Giáo dục thành phố Hải Phòng.

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo công tác Công đoàn năm 2013 của Liên Đoàn Lao động  quận Ngô Quyền và của Công đoàn Giáo dục quận Ngô Quyền .

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.  

BCH công đoàn trường xây dựng kế hoạch công tác công đoàn năm học 2013 – 2014 nh­ư sau:

1/ Chương trình 1: Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhẵm thực hiện nhiệm vụ "Đổi mi căn bn và toàn diện giáo dục Việt Nam" .

a.  Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị

 Tăng c­ường công tác giáo dục chính trị tư­ tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho CBGV, nhân viên; tuyên truyền, vận động 100% CBGV và lao động nhà trư­ờng thực hiện tốt chủ chương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà n­ước và nhiệm vụ chính trị của ngành. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" trong CBQL, GVNV toàn trường.

b. Công tác xây dựng đội ngũ

- Phối hợp với chuyên môn, động viên, khuyến khích đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực hành nghề nghiệp , vượt chuẩn về trình độ đào tạo như theo học đại học, cao học để nâng trình độ trên chuẩn 87%; tiếp tục tổ chức bồi dưỡng kiến thức về  tin học cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm ( 20 SKKN trở lên )

- Đẩy mạnh  thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng tập thể công đoàn là khối đoàn kết, phát huy sức mạnh của mỗi đoàn viên.

2/ Chương trình 2: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống  của nhà giáo và ngưi lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn

 định, tạo động lực nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - Đào tạo.                           

- Phối hợp với nhà trường tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động: Bảo hiểm, nâng lương, chế độ nghỉ đau ốm...

 - Tiếp tục duy trì tốt công tác biểu dương khen thưởng đối với công đoàn viên có thành tích cao trong các đợt thi đua, trong việc thực hiện các hoạt động của nhà trường.

 - Duy trì, phát huy tốt hoạt động chức mừng sinh nhật, chia tay GV nghỉ hưu, mừng

thọ tứ thân phụ  mẫu, thăm hỏi đau ốm,...

- Tiếp tục tổ chức, động viên CĐV tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT và duy trì đội văn nghệ xung kích.

- Phối hợp với chuyên môn, tiếp tục vận động GV – HS toàn trường quyên góp, hõ trợ HS, GV tỉnh Hà Giang, Nghệ An và các vùng khó khăn trong dịp khai giảng năm học 2013 – 2014 ; làm tốt các hoạt động trào từ thiện khác bằng nhiều hình thức khác nhau để tạo nguồn kinh phí hỗ trợ CBGV và người lao động trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những nạn nhân chất độc da cam, những người khuyết tật...Quan tâm thiết thực đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tạo cho các em được học trong một môi trường học đường thân thiện.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức biểu dương, tôn vinh nhà giáo xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" trong dịp kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tích Hồ Chí Minh gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục.

- Tổ chức cho CĐV đi tham quan, học tập trong và ngoài nước.

- Tổ chức cho CĐV đi khám sức khoẻ.

- Tiếp tục xây dựng quỹ tự có từ trên 60.000.000

- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh lấy phong trào " Xây dựng phong cách nhà giáo trường THCS Chu Văn An" làm trọng tâm.

c.Chương trình 3 :  Tổ chức cho nhà giáo và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành.

- Phối hợp với chuyên môn đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, gắn phong trào  thi đua của  Công đoàn với các hoạt động chuyên môn, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua :

       + Phong trào  " Hai tốt": Đăng kí dạy tốt chào mừng các ngày lễ lớn ( từ 170 tiết trở lên ) ; tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp ( trong đó cấp quận từ 30 % ); viết SKKN ( 38% SKKN  );

       + Phong trào " Giỏi việc trường - Đảm việc nhà".

       + Phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

- Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động lớn trong ngành:

       + Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

       + Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo;

       + Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm.

       + Xây dựng cơ quan văn hoá, gia đình nhà giáo văn hoá.

       + Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

d/ Chương trình 4:   Đổi mới tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng và phát triển Đảng, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.

-Tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ năm 2013 – 2015; phối hợp với chuyên môn, tổ chức Hội nghị CBCC, HNDC năm học 2013 – 2014 đảm bảo thời gian và chất lượng.

- Thực hiện đổi mới công tác thi đua và đánh giá thi đua khen thưởng, đảm bảo việc

đánh giá khen thưởng thật chính xác, khách quan, đồng thời thúc đẩy được phong

trào thi đua trong nhà trường.

- Đổi mới công tác quản lí tài chính, đảm bảo việc thu nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn theo Quyết định 169 của TLĐLĐ Việt Nam và hướng dẫn của LĐLĐ Hải Phòng.

- Quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu 01 quần chúng ưu tú cho Đảng.

- Tạo điều kiện cho CB công đoàn tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn để nâng cao nghiệp vụ.

- Tăng cường mối quan hệ và thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác giữa công đoàn và chính quyền nhà trường.

- Chỉ đạo tốt hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ủy ban kiểm tra công đoàn.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp, sinh hoạt, hội họp, các chế độ thu chi tài chính, thi đua khen thưởng của công đoàn.

- Đảm bảo đủ, đúng hồ sơ sổ sách của công đoàn và chế độ thông tin báo cáo.

Chỉ tiêu năm học

*Tập thể :

- Danh hiệu: Công đoàn vững mạnh xuất sắc

- Khen thưởng: Tổng Liên đoàn LĐ Việt nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

* Cá nhân:

- 100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành.

- 100% đoàn viên công đoàn không vi phạm đạo đức nhà giáo.

- 100% được công nhận "Gia đình nhà giáo văn hoá"

- 30% trở lên đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi" các cấp.

- 20% trở lên đạt danh hiệu CSTĐ các cấp.

- 85 – 90% nữ CBGV – NV đạt danh hiệu " Giỏi việc trường - Đảm việc nhà".

- Không có đoàn viên vi phạm đạo đức nhà giáo và sinh con thứ 3.

 

            

 TM.BAN CHẤP HÀNH

               Chủ tịch

 

 

 

 

 

            Liêu Thị Liên                   

 

 

 

Không tìm thấy video nào

 

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập

Đang online: 1611
Tổng số truy cập: 4186627