Trang chủ

Tháng

Lịch công tác tháng 5-Năm 2014
Ngày đăng 29/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 474

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng  4  năm 2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2014

I.         Công tác chung

-          Ổn định nề nếp của nhà trường

-          Tổng kết năm học 2013 -2014

-          Tổ chức xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9

-          Chuẩn bị công tác tuyển sinh

-          Chuẩn bị cho công tác hè 2014

-          Hoàn thiện đề án trường học điện tử

II.       Công tác chuyên môn

-          Thực hiện việc dạy học theo quy chế chuyên môn

-          Tổ chức làm điểm, tổng kết môn học theo đúng kế hoạch.

-          Hoàn thiện các hồ sơ cho tổng kết năm học.

-          Đánh giá xếp loại giáo viên theo tiêu chí của HĐ Chuyên môn.

-          Tổ chức thi HSG K6,7,8

-          Tổ chức ôn tập vào 10 cho HS khối 9

-          Chuẩn bị công tác bồi dưỡng hè 2014

III.     Công tác HĐNG LL

-          Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp của nhà trường

-          Giáo dục học sinh nghiêm chỉnh thực hiện nội quy nhà trường và  pháp luật.

-          Thực hiện kế hoạch tháng 5 ( 8 đầu việc )

-          Tổ chức tổng kết thi đua các lớp , đánh giá công tác rèn luyện đội viên của Đội TNTP Hồ Chí Minh, đánh giá xếp loại Đoàn viên, các công việc tham gia công tác NGLL của GV toàn trường

IV.                Công tác công đoàn

-          Thực hiện các kế hoạch của công đoàn.

-          Tổ chức bình bầu thi đua năm học 2013-2014

-          Tổ chức hoàn thiện hồ sơ thi đua cho các cá nhân và tập thể.

-          Chuẩn bị công tác tổng kết năm học.

-          Tổ chức tham quan du lịch cuối năm.

V.                  Lịch công tác :

-          2+3/5 : Chấm điểm thi học kì II, GV bộ môn vào điểm SMAS

-          5+6/5 : GVCN Tổng hợp điểm và xếp loại HL, HK trêm SMAS

-          5/5 Họp chi đoàn giáo viên chuẩn bị buổi lễ ra trường và phát thưởng HSG

-          7/5 : BGH duyệt điểm

-          8/5 : Các tổ họp bình bầu thi đua – Họp hội đồng giáo viên

-          9/5: Họp Chi hội trưởng PH lớp 9 với GVCN và BGH

-          10/5 : Thi HSG K6,7,8 – Dự lễ phát thưởng viết thư UPU

-          11/5 : Họp PH HS L9

-          9 – 12/5 : GV vào điểm học bạ + sổ điểm

-          Từ 12/5 học sinh lớp 9 ôn thi vào 10

-          13/5 : Thi Thử

-          14/5 : Kiểm tra hồ sơ lớp 9 – Kết nạp đoàn

-          15/5 : Họp chuẩn bị tổng kết năm học của HS ( BGH + GVCN + Chi hội trưởng các lớp)

-          18/5 : Họp PHHS

-          19/5: ĐH cháu ngoan Bác Hồ - Tổng duyệt lễ phát thưởng lần 1

-          21/5: PGD kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp

-          22/5 :Tổng duyệt  Lễ ra trường + Phát thưởng lần 2

-          24/5 : Tổ chức Lễ ra trường + Phát thưởng

-          27/5 Tổng kết năm học – Liên hoan chia tay GV về hưu

-          29/5 : Xét tốt nghiệp

-          30/5 : GV nhận lịch hè

 

( Kế hoạch có thể điều chỉnh tùy vào tình hình thực tế công việc )

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Văn Quân

 

No video found

 

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập

User Online: 1695
Total visited: 4007146