Trang chủ

sở GD & ĐT

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN VÀ CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng 10/04/2019 | 04:55 | Lượt xem: 1145
KẾT QUẢ CẤP QUẬN KẾT QUẢ CẤP THÀNH PHỐ

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020

Ngày đăng 07/04/2019 | 08:21 | Lượt xem: 513
NỘI DUNG CHI TIẾT

CÁC VĂN BẢN VỀ HỌC PHÍ VÀ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng 08/09/2018 | 02:00 | Lượt xem: 793
1. VĂN BẢN THỰC HIỆN BHYT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 2. VĂN BẢN THỰC HIỆN BHYT CỦA CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI HẢI PHÒNG 3. VẢN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN BHYT...

Phương án tuyển sinh vào lơp 10 THPT năm học 2017-2018

Ngày đăng 15/12/2016 | 11:15 | Lượt xem: 1476
Phương án tuyển sinh lớp 10
No video found

 

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập

User Online: 1711
Total visited: 6388992