Trang chủ

Sách giáo khoa và phần mềm

Danh mục sách giáo khoa năm 2013
Ngày đăng 21/09/2013 | 12:00 | Lượt xem: 498

KHỐI 6 STT TÊN SÁCH  SỐ BẢN GHI CHÚ 
  1 Ngữ văn 6 - tập 1 12  
  2 Ngữ văn 6 - tập 2 5  
  3 Địa lí 6 9  
  4 Âm nhạc và Mĩ thuật  14  
  5 Tiếng Anh 6 17  
  6 Giáo dục công dân 6 8  
  7 Lịch sử 6 13  
  8 Sinh học 6  6  
  9 Toán 6 -tập 1 15  
  10 Toán 6 -tập 2 11  
  11 Công nghệ 6 14  
  12 Vật lí 6 15  
  13 BT Tiếng Anh 6 8 NXB 2008
  14 BT Tiếng Anh 6 7 NXB 2011
  15 BT Thực hành Tiếng Anh 6 1  
  16 BT Giáo dục công dân 6 7  
  17 BT Toán 6 tập 1 5  
  18 BT Toán 6 tập 2 12  
  19 Vở BT Toán 6 tập 1 8  
  20 Vở BT Toán 6 tập 2 7  
  21 BT Ngữ văn 6 tập 1 7  
  22 BT Ngữ văn 6 tập 2 12  
  23 BT Địa lí 6 5  
  24 BT Lịch sử 6 5  
  25 BT Sinh học 6 6  
  26 BT Vật lí 6 7  
  27 Vở BT Vật lí 6 1  
  28 Vở BT Ngữ văn tập 1 2  
  29 Vở BT Ngữ văn tập 2 2  
KHỐI 7 30 Ngữ văn 7 tập 1 20  
  31 Ngữ văn 7 tập 2 17  
  32 Tiếng Anh 7 21  
  33 Địa lí 7 13  
  34 Lịch sử 7 8  
  35 Giáo dục công dân 7 17  
  36 Âm nhạc và Mĩ thuật 7 7  
  37 Toán 7 tập 1 28  
  38 Toán 7 tập 2 16  
  39 Sinh học 7 17  
  40 Công nghệ 7 10  
  41 Vật lí 7 19  
  42 Tin học 7 6  
  43 BT Tiếng Anh 7 10  
  44 BT Ngữ văn 7 tập 1 22  
  45 BT Ngữ văn 7 tập 2 7  
  46 BT Lịch sử 7 7  
  47 BT Địa lí 7 7  
  48 BT Giáo dục công dân 7 6  
  49 BT Toán 7 tập 1 15  
  50 BT Toán 7 tập 2 13  
  51 BT Vật lí 7 20  
  52 BT Sinh học 7 6  
  53 Vở BT Giáo dục công dân 7 1  
KHỐI 8 54 Ngữ văn 8  2  
  55 Lịch sử 8  1  
  56 Địa lí 8 2  
  57 Tiếng Anh 8 6  
  58 Giáo dục công dân 8 8  
  59 Âm nhạc và Mĩ thuật 8 1  
  60 Toán 8 tập1 4  
  61 Toán 8 tập 2 3  
  62 Vật lí 8 1  
  63 Sinh học 8 1  
  64 Công nghệ 8 2  
  65 BT Ngữ văn 8 tập 1 9  
  66 BT Ngữ văn 8 tập 2 15  
  67 BT Tiếng Anh 8 6  
  68 BT Toán 8 tập 1 6  
  69 BT Toán 8 tập 2 7  
  70 BT Vật lí 8 4  
  71 BT Hóa học 8 3  
  72 Vở BT Vật lí 8 1  
KHỐI 9  73 Lịch sử 9 2  
  74 Địa lí 9 4  
  75 Âm nhạc và mĩ thuật 9 4  
  76 Công nghệ 9 5  
  77 Giáo dục công dân 9 8  
  78 Ngữ văn 9 tập 1 8  
  79 Ngữ văn 9 tập 2 7  
  80 Tiếng anh 9 7  
  81 Hóa học 9 2  
  82 Sinh học 9 10  
  83 Công nghệ 9 -Nấu ăn 7  
  84 Công nghệ 9 - Cắt may 7  
  85 Công nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện 5  
  86 Vật lí 9  6  
  87 Toán 9 tập 1 14  
  88 Toán 9 tập 2 5  
  89 BT thực hành Tiếng Anh 9 1  
  90 BT Ngữ văn 9 tập 1 12  
  91 BT Ngữ văn 9 tập 2 10  
  92 BT Hóa học 9 4  
  93 BT Vật lí 9  7  
  94 BT Tiếng Anh 9  6  
  95 BT Địa lí 6 1  
    Tổng 778  
No video found

 

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập

User Online: 2765
Total visited: 4394474