Trang chủ

Phòng GD & ĐT

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN VÀ CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng 10/04/2019 | 04:55 | Lượt xem: 822
KẾT QUẢ CẤP QUẬN KẾT QUẢ CẤP THÀNH PHỐ

DANH SÁCH NIÊM YẾT PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng 12/01/2019 | 09:38 | Lượt xem: 398
Danh sách chi tiết

THỐNG KÊ THI THỬ VÀO 10 THEO THEO ĐỀ CHUNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC CÓ XẾP HẠNG TOÀN QUẬN (1924 HS)

Ngày đăng 16/05/2018 | 05:17 | Lượt xem: 2721
THỐNG KÊ THI THỬ PHÒNG GD&ĐT QUẬN NGÔ QUYỀN

Kế hoạch khảo sát chất lượng học kì II-Năm học 2013-2014

Ngày đăng 01/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 485
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số :      /KH - PGD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  ...
No video found

 

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập

User Online: 2806
Total visited: 4394768