Trang chủ

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 32 (Từ ngày 04/8/2014 đến ngày 10/8/2014)

Ngày đăng 04/08/2014 | 12:00 | Lượt xem: 411
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ hai 04/08/2014 Buổi sáng ...

Lịch công tác tuần 31 (Từ ngày 28/7/2014 đến 03/08/2014)

Ngày đăng 28/07/2014 | 12:00 | Lượt xem: 400
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm ...

Lịch công tác tuần 30 (Từ ngày 21/7/2014 đến 27/7/2014)

Ngày đăng 21/07/2014 | 12:00 | Lượt xem: 373
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ...

Lịch công tác tuần 29 (Từ 14/07/2014 đến 20/07/2014)

Ngày đăng 14/07/2014 | 12:00 | Lượt xem: 370
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ...

Lịch công tác tuần 28 (Từ ngày 07/7/2014 đến 13/7/2014)

Ngày đăng 07/07/2014 | 12:00 | Lượt xem: 398
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ hai...

Lịch công tác tuần 27 (Từ ngày 30/6/2014 đến 06/07/2014)

Ngày đăng 30/06/2014 | 12:00 | Lượt xem: 389
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ hai...

Lịch công tác tuần 26 (Từ ngày 23/6/2014 đến ngày 29/6/2014)

Ngày đăng 23/06/2014 | 12:00 | Lượt xem: 361
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ hai...

Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 15/6/2014 đến ngày 22/6/2014)

Ngày đăng 15/06/2014 | 12:00 | Lượt xem: 363
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ hai...

Lịch công tác tuần 24 (Từ ngày 09/06/2014 đến ngày 15/06/2014)

Ngày đăng 09/06/2014 | 12:00 | Lượt xem: 331
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ hai...

Lịch công tác tuần 23 (Từ ngày 02/6/2014 đến ngày 8/6/2014)

Ngày đăng 02/06/2014 | 12:00 | Lượt xem: 388
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ hai 02/06/2014 ...

Lịch công tác tuần 22 (Từ 26/05/2014 đến 01/06/2014)

Ngày đăng 26/05/2014 | 12:00 | Lượt xem: 377
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ hai...

Lịch công tác tuần 21 (Từ 19/5/2014 đến 25/5/2014)

Ngày đăng 19/05/2014 | 12:00 | Lượt xem: 429
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ hai...

Lịch công tác tuần 20 (Từ 12/5/2014 đến 18/5/2014)

Ngày đăng 12/05/2014 | 12:00 | Lượt xem: 411
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ...

Lịch công tác tuần 19 (Từ ngày 5/5/2014 đến ngày 11/5/2014)

Ngày đăng 05/05/2014 | 12:00 | Lượt xem: 411
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ hai 05/05/2014 ...

Lịch công tác tháng 5-Năm 2014

Ngày đăng 29/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 425
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜ NG THCS CHU VĂN AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 29 tháng   4...

Lịch công tác tuần 18 (Từ ngày 28/4/2014 đến ngày 3/5/2014)

Ngày đăng 28/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 347
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ hai...

Lịch công tác tuần 17 (Từ 21/4/2014 đến 27/4/2014)

Ngày đăng 21/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 353
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ hai 21/04/2014 ...

Lịch công tác tuần 16 (Từ 14/04/2014 - 20/04/2014)

Ngày đăng 14/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 403
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ hai 14/04/2014 ...

Lịch công tác tuần 15 (Từ 07/04/2014 - 13/04/2014)

Ngày đăng 07/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 413
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ chuẩn bị Địa điểm Thứ hai...

Lịch công tác tháng 4-Năm học 2013-2014

Ngày đăng 28/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 441
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜ NG THCS CHU VĂN AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 27   tháng   ...
No video found

 

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập

User Online: 1678
Total visited: 4007085