Trang chủ

Kế hoạch

BÁO CÁO THÁNG 4, KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng 20/04/2019 | 11:03 | Lượt xem: 286
/documents/248001/1315464/cbao+cao+bgh+THANG+4.docx/99965c0f-058f-4a5c-bde2-c74ce6bf1642

BÁO CÁO THÁNG 3, KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng 20/03/2019 | 11:02 | Lượt xem: 227
/documents/248001/1315464/bao+cao+BGH+THANG+3.docx/035cefce-0cf1-4f2e-ab0e-9ae78db49430

BÁO CÁO THÁNG 2, KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng 20/02/2019 | 11:00 | Lượt xem: 236
/documents/248001/1315464/bao+cao+BGH+THANG+2.docx/208cea3e-ff09-4361-b923-fb2743118a47

BÁO CÁO THÁNG 11, KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng 20/11/2018 | 10:55 | Lượt xem: 226
/documents/248001/1315464/bao+cao+bgh+THANG+11.docx/78d6a5fe-1885-43e3-9a06-ae87cfdd3f2b

BÁO CÁO THÁNG 10, KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng 20/10/2018 | 10:53 | Lượt xem: 210
/documents/248001/1315464/bao+cao+bgh.docx/089b868a-9dfa-4a4b-9941-8c5b5a99a36c

LIÊN ĐỘI THCS CHU VĂN AN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUỸ "KẾ HOẠCH NHỎ" NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng 09/10/2018 | 11:02 | Lượt xem: 420
/documents/248001/1315464/k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+l%C3%A0m+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+nh%E1%BB%8F.docx/275675fa-e18d-43f0-997e-1b0aa92a5396

LIÊN ĐỘI THCS CHU VĂN AN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng 20/09/2018 | 03:21 | Lượt xem: 380
/documents/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2018 - 2019

BÁO CÁO THÁNG 9, KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng 20/09/2018 | 10:51 | Lượt xem: 234
b ao cao thang 9, ke hoach thang 10 nam 2018 - 2019

LIÊN ĐỘI THCS CHU VĂN AN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THAM GIA CUỘC THI "ĐỌC SÁCH VÌ TƯƠNG LAI" DO TRUNG ƯƠNG ĐOÀN PHÁT ĐỘNG.

Ngày đăng 15/09/2018 | 10:59 | Lượt xem: 281
/documents/248001/1315464/ke+hoach+trien+khai+cuoc+thi+doc+sach+vi+tuong+lai.docx/fbb02701-c6a8-4de9-a563-5ed0425889a3

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tập san "Nhật ký măng non làm theo lời Bác" năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 05/05/2018 | 08:11 | Lượt xem: 397
xem tại đây /documents/248001/1315464/ke+hoach+to+chuc+cuoc+thi+tap+san+nhat+ki+lam+theo+loi+Bac.docx/d1e3e91e-4457-4e21-bbe3-dc8d7adef89b

Kế hoạch chuyên đề Trung ương Trải nghiệm sáng tạo với chủ đề "Em yêu khoa học" năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 25/02/2018 | 10:25 | Lượt xem: 284
xem tại đây /documents/248001/1315464/ke+hoach+chuyen+de+TW.docx/d32dc251-0fe1-4b35-b16c-9bf7c185bc80

Kế hoạch chuyên đề cấp quận "Xuân yêu thương" năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 20/01/2018 | 10:13 | Lượt xem: 277
xem tại đây /documents/248001/1315464/ke+hoach.docx/e2899511-1c1b-46b3-8c7d-eae76be4c9b0

Tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017 – 2018

Ngày đăng 27/12/2017 | 10:36 | Lượt xem: 268
xem tại đây /documents/248001/1315464/phan+cong+nhiem+vu.docx/e8498d89-9dad-407c-a95c-b1570253c25d

Kế hoạch Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 20/09/2017 | 09:54 | Lượt xem: 295
xem tại đây /documents/

Hướng dẫn đăng kí công trình măng non chào mừng Đại hội Liên đội Nhiệm kì 2017 – 2018

Ngày đăng 14/09/2017 | 10:33 | Lượt xem: 248
xem tại đây /documents/248001/1315464/huong+dan+dang+ki+ctmn.docx/d4d3c96e-987c-4cfa-92db-ae12471ff081

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi đội và Đại hội Liên đội năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 10/09/2017 | 10:01 | Lượt xem: 268
xem tại đây /documents/ . 

Kế hoạch "Chào tháng mới" năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 05/09/2017 | 10:11 | Lượt xem: 238
xem tại đây /documents/248001/1315464/ke+hoach+chao+thang+moi.docx/c5b34bc4-2bec-4166-a1c2-a93e3e61aca6

Kế hoạch tổ chức buổi thăm quan Bảo tàng Hải Phòng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 – 07/05/2014)

Ngày đăng 24/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 489
  HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN NGÔ QUYỀN LIÊN ĐỘI THCS CHU VĂN AN *** Số:   183 KH/ LĐ         Quận Ngô...
No video found

 

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập

User Online: 1956
Total visited: 6564847