Trang chủ

Bộ GD & ĐT

Hội đồng nhân thị xã

Ngày đăng 25/05/2012 | 12:00 | Lượt xem: 573
Thông báo dự kiến nội dung và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4HĐND thị xã khoá VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thị xã Sông Công

QĐ ban hành quy chế quản lý ngành Giáo dục & Đào tạo

Ngày đăng 22/05/2012 | 12:00 | Lượt xem: 546
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CÔNG   Số:              /2012/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận 1 cửa liên thông

Ngày đăng 03/05/2012 | 12:00 | Lượt xem: 527
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CÔNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 635/2012/QĐ-UBND ...

Quyết định về việc một số TTHC tại Bộ phận 1 cửa thuộc UBND thị xã

Ngày đăng 03/05/2012 | 12:00 | Lượt xem: 503
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CÔNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Quy chế làm việc của VP HĐND - UBND thị xã

Ngày đăng 26/04/2012 | 12:00 | Lượt xem: 551
UBND THỊ XÃ SÔNG CÔNG VĂN PHÒNG                 Số:...

Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Website

Ngày đăng 25/04/2012 | 12:00 | Lượt xem: 546
Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Website  

Quyết định thành lập BBT Website

Ngày đăng 25/04/2012 | 12:00 | Lượt xem: 550
UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CÔNG   Số:   2947 /QĐ-UBND   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Thông báo phân công nhiệm của BBT

Ngày đăng 25/04/2012 | 12:00 | Lượt xem: 548
UBND THỊ XÃ SÔNG CÔNG BAN BIÊN TẬP   Số: 140 /TB-BBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
Không tìm thấy video nào

 

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập

Đang online: 3326
Tổng số truy cập: 5802674